Circuit Rijvaardigheids Trainingen

Deelnemers welke voor het eerst op het TT circuit Assen rijden, of voor het eerst deelnemen aan een CRT ciruitdag, worden in de minder ervaren groep ingedeeld. Dit heeft niets met snelheid te maken maar alles met veiligheid en gedragsregels.

Afhankelijk van het aanbod van deelnemers op desbetreffende dag worden de volgende richttijden voor de overige groepen gehanteerd.

  • Rondetijd TT circuit Assen: rondetijd ± 2:20 min. – ervaren groep
  • Rondetijd TT circuit Assen: rondetijd tussen 1:55 min. en 2:20 min. – Sportrijders
  • Rondetijd TT circuit Assen: sneller dan 1.55 min. – SportGridTime

De tijdwaarneming wordt gebruikt ter ondersteuning van de progressie van de rijder en om een evenwichtige groepsindeling mogelijk te kunnen maken.

Safety-cars, permanente videobewaking, racecontrol en uitgebreide medische faciliteiten behoren tot de vaste componenten op iedere CRT circuitdag.
Deze voorzieningen zijn uniek voor de Nederlandse en Europese verhoudingen, voor CRT zijn deze natuurlijk. Immers CRT, haar relaties en het TT circuit Assen staan voor optimale kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Minder ervaren groep

In deze groep worden rijders ingedeeld die nog niet eerder op het TT circuit Assen hebben gereden en rijders die nog meer ervaring willen opdoen voordat zij naar de ervaren groep doorstromen.
In de minder ervaren groep worden de deelnemers in al hun 5 praktijksessies begeleid door CRT instructeurs en zij rijden de 1e, 2e en 3e sessie achter hun groepsinstructeur. Na de eerste 2 ronden in de 4e en 5e sessie is het voor de deelnemers in minder ervaren groep vrij rijden. Deelnemers in de minder ervaren groep krijgen uitleg aan de hand van een video-presentatie en een extra theorieblok in het mediacentrum.
Aansluitend aan iedere praktijksessie volgt er een korte evaluatie in het parc-fermé door de groepsinstructeur.
Bij de afsluiting krijgen alle deelnemers een CRT certificaat van deelname op naam.
Livetiming is tijdens de CRT-dag via de CRT-site beschikbaar onder de button Livetiming. Na het event zijn de rondetijden beschikbaar via de CRT-site beschikbaar onder de button Results.Ervaren groep

In de ervaren groep worden de deelnemers in al hun vijf praktijksessies begeleid door CRT-instructeurs en zij rijden de 1e en 2e sessie achter hun groepsinstructeur. Na de eerste 2 ronden in de 3e, 4e en 5e sessie is het voor de deelnemers in de ervaren groep vrij rijden. Aansluitend aan iedere praktijksessie volgt er een korte evaluatie in het parc-fermé door de groepsinstructeur.
Bij de afsluiting krijgen alle deelnemers een CRT certificaat van deelname op naam.
Livetiming is tijdens de CRT-dag via de CRT-site beschikbaar onder de button Livetiming. Na het event zijn de rondetijden beschikbaar via de CRT-site beschikbaar onder de button Results.

Begeleiding

De begeleiding door CRT instrukteurs in de groepen minder ervaren en ervaren, zowel op als naast de baan, is bij het inschrijfbedrag inbegrepen.
De begeleiding bij deze groepen zit standaard bij het inschrijfbedrag in, je hoeft hiervoor dus nog niet een keer extra te betalen.

Evaluatie

Tijdens CRT circuitdagen op het TT circuit Assen vindt na iedere praktijksessie in de minder ervaren en ervaren groep een evaluatie plaats door de CRT groepsinstructeur in het parc-fermé.
Klik voor de video op de link: Evaluatie parc-fermé

Sportrijders - vrij rijden

De groep Sportrijders is voor deelnemers die al vaker een CRT circuitdag hebben gereden maar die de SportGridTime sessies nog een stap te ver vinden. De groep Sportrijders wordt niet begeleid door CRT instrukteurs en rijden 5 sessies " vrij rijden" conform gedragregels en protocollen welke gelden bij CRT-circuitdagen.
Op meerdere CRT-dagen hanteert CRT groepen "vrij rijden" welke op basis van rondetijden worden ingedeeld. Betekent dat deelnemers in deze groepen beschikken over circuitervaring anders kun je bij de inschrijving geen rondetijd invullen. Verder zijn deze deelnemers bekend met protocollen en gedragregels welke gelden bij CRT-circuitdagen. Beschik je niet over circuitervaring kun je niet inschrijven voor de groepen Sportrijders en vrij rijden groepen.
Bij de afsluiting krijgen alle deelnemers een CRT certificaat van deelname op naam.
Livetiming is tijdens de CRT-dag via de CRT-site beschikbaar onder de button Livetiming. Na het event zijn de rondetijden beschikbaar via de CRT-site beschikbaar onder de button Results.

SportGridTime

Alleen voor ervaren circuitrijders en rijders die in het bezit zijn van een racelicentie bestaat de mogelijkheid om in te schrijven voor SportGridTime sessies (SGT). Deze SGT sessies worden niet begeleid door CRT instructeurs.
Op enkele CRT-dagen zijn er 2 groepen SGT gepland nl.:
- vaste SGT-groep welke 5 sessies rijdt
- groep waarvoor men van 1 t/m 5 sessies SGT kan boeken
Bij de afsluiting krijgen alle deelnemers een CRT certificaat van deelname op naam.
Livetiming is tijdens de CRT-dag via de CRT-site beschikbaar onder de button Livetiming. Na het event zijn de rondetijden beschikbaar via de CRT-site beschikbaar onder de button Results.

CRT licentiecursus

CRT organiseert ook de CRT licentiecursus voor het behalen van je OW Cuplicentie. Na het goed afsluiten van deze cursus kun je jouw OW Cup jaar- of daglicentie aanvragen en wedstrijden gaan rijden in de populaire Open Wegrace Competitie.
Er zijn meerdere organisatoren van motorraces welke de CRT licentiecursus erkennen voor deelname aan de door hen georganiseerde races.
Klik voor meer info over de OW Cupraces op deze link: OW Cupraces

Inschrijvingen

Let op, de inschrijvingen zijn persoonsgebonden. Mocht je op het laatste moment toch zelf niet kunnen maar een vervanger hebben neem dan hierover contact met CRT op. Een deelnemer mag dus niet zijn praktijksessie aan een ander geven en/of doorverkopen zonder dat de organisatie hiervan op de hoogte is gesteld en heeft goedgekeurd. Wordt niet aan deze regel voldaan kan er uitsluiting van deelname volgen zonder restitutie van het inschrijfgeld.
Rijnummers welke 20 min. voor aanvangstijd CRT-praktijksessie 1, of van de te rijden eerste SportGridTime-sessie, niet afgehaald zijn vervallen aan CRT zonder restitutie van het inschrijfgeld.

Annulering inschrijving - annulering huurmotor

- bij annulering tot 45 dagen voor het evenement wordt het inschrijfgeld minus 10% teruggestort
- bij annulering tussen 45 en 30 dagen voor het evenement wordt 50% van het inschrijfgeld teruggestort
- bij annulering minder dan 30 dagen voor het evenement vindt er geen terugbetaling meer plaats

Annuleren of verplaatsen van geboekte CRT circuitdagen is alleen mogelijk door het sturen van een email naar: info@crtholland.nl

Indien door overmacht (slechte weersomstandigheden, olie op de baan etc.) sessies geannuleerd worden vinden er geen terugbetalingen door de organisator plaats.

Inschrijfbedrag CRT circuitdag

Het inschrijfbedrag voor een CRT-circuitdag is inclusief koffie om 07.30 uur in het mediacentrum, rijnummer, huurtransponder, tijdwaarneming en CRT deelnamecertificaat op naam voor deelnemers in de minder ervaren groep. 

Inschrijfbedrag minder ervaren en ervaren groep is inclusief begeleiding door CRT gecertificeerde instrukteurs.
Verder sluit CRT voor iedere deelnemer een persoonlijke ongevallenverzekering af, de premie van deze verzekering is bij het inschrijfbedrag inbegrepen.