Circuit Rijvaardigheids Trainingen

Deelnemers welke voor het eerst op het TT Circuit Assen rijden, of voor het eerst deelnemen aan een CRT ciruitdag, worden in de minder ervaren groep ingedeeld. Dit heeft niets met snelheid te maken maar alles met veiligheid en gedragsregels.

Afhankelijk van het aanbod van deelnemers op desbetreffende dag worden de volgende richttijden voor de overige groepen gehanteerd.

  • Rondetijd TT Circuit Assen: rondetijd ± 2:20 min. – ervaren groep
  • Rondetijd TT Circuit Assen: rondetijd tussen 1:55 min. en 2:20 min. – Sportrijders
  • Rondetijd TT Circuit Assen: sneller dan 1.55 min. – SportGridTime

Tijdwaarneming, safety-cars, permanente videobewaking, racecontrol en uitgebreide medische faciliteiten behoren tot de vaste componenten op iedere CRT circuitdag.
Immers CRT, haar relaties en het TT Circuit Assen staan voor optimale kwaliteits- en veiligheidsnormen.

CRT min. ervaren 2020.jpg

Minder ervaren groep

In deze groep worden rijders ingedeeld die nog niet eerder op het TT Circuit Assen hebben gereden en rijders die nog meer ervaring willen opdoen voordat zij naar de ervaren groep doorstromen.
In de minder ervaren groep worden de deelnemers in al hun 5 praktijksessies begeleid door CRT instructeurs en zij rijden de 1e, 2e en 3e sessie achter hun groepsinstructeur. Na de eerste 2 ronden in de 4e en 5e sessie is het voor de deelnemers in minder ervaren groep vrij rijden. Deelnemers in de minder ervaren groep krijgen uitleg aan de hand van een video-presentatie en een extra theorieblok in het mediacentrum.
Aansluitend aan iedere praktijksessie volgt er een korte evaluatie in het parc-fermé door de groepsinstructeur.
Bij de afsluiting krijgen alle deelnemers een CRT certificaat van deelname op naam.
Livetiming is tijdens de CRT dag via de CRT site beschikbaar onder de button Livetiming. Na het event zijn de rondetijden beschikbaar via de CRT site onder de button Results.

CRT ervaren 2020.jpg


Ervaren groep

In de ervaren groep worden de deelnemers in al hun vijf praktijksessies begeleid door CRT instructeurs en zij rijden de 1e en 2e sessie achter hun groepsinstructeur. Na de eerste 2 ronden in de 3e, 4e en 5e sessie is het voor de deelnemers in de ervaren groep vrij rijden. Aansluitend aan iedere praktijksessie volgt er een korte evaluatie in het parc-fermé door de groepsinstructeur.
Livetiming is tijdens de CRT dag via de CRT site beschikbaar onder de button Livetiming. Na het event zijn de rondetijden beschikbaar via de CRT site onder de button Results.

CRT bord Jacob 2020.jpg

Begeleiding

De begeleiding door CRT instrukteurs in de groepen minder ervaren en ervaren, zowel op als naast de baan, is bij het inschrijfbedrag inbegrepen. De begeleiding bij deze groepen zit standaard bij het inschrijfbedrag in, je hoeft hiervoor dus nog niet een keer extra te betalen.

Evaluatie

Tijdens CRT circuitdagen op het TT Circuit Assen vindt na iedere praktijksessie in de minder ervaren en ervaren groep een evaluatie plaats door de CRT groepsinstructeur in het parc-fermé.
Klik voor de video op de link: Evaluatie parc-fermé

Hilde evaluatie 2020.jpg

Sportrijders - vrij rijden

De groep Sportrijders is voor deelnemers die al vaker een CRT circuitdag hebben gereden maar die de SportGridTime sessies nog een stap te hoog vinden. Sportrijders wordt niet begeleid door CRT instrukteurs en rijden 5 sessies " vrij rijden" conform gedragregels en protocollen welke gelden op CRT circuitdagen.
Op meerdere CRT dagen hanteert CRT groepen "vrij rijden" welke op basis van rondetijden worden ingedeeld. Betekent dat deelnemers in deze groepen beschikken over circuitervaring anders kun je bij de inschrijving geen rondetijd invullen. Verder zijn deze deelnemers bekend met protocollen en gedragregels welke gelden bij CRT circuitdagen. Beschik je niet over circuitervaring kun je niet inschrijven voor de groepen Sportrijders en vrij rijden groepen.
Livetiming is tijdens de CRT dag via de CRT site beschikbaar onder de button Livetiming. Na het event zijn de rondetijden beschikbaar via de CRT site onder de button Results.

SportGridTime

Alleen voor ervaren circuitrijders en rijders die in het bezit zijn van een racelicentie bestaat de mogelijkheid om in te schrijven voor SportGridTime sessies (SGT). Deze SGT sessies worden niet begeleid door CRT instructeurs.
Op enkele CRT dagen zijn er 2 groepen SGT gepland nl.:
- vaste SGT groep welke 5 sessies rijdt
- groep waarvoor men van 1 t/m 5 sessies SGT kan boeken
Livetiming is tijdens de CRT dag via de CRT site beschikbaar onder de button Livetiming. Na het event zijn de rondetijden beschikbaar via de CRT site onder de button Results.

CRT SGT 2021.jpg

Eigen transponder

Bij registratie in het mediacentrum ontvangt de deelnemer welke voor het eerst deelneemt aan CRT dagen de CRT transponder. Deze transponder is uniek, is je eigendom en is in de CRT database onder de naam van de deelnemer opgeslagen. De transponder is te gebruiken op alle CRT dagen.
Kosten aanschaf nieuwe transponder bij verlies of beschadiging bedraagt € 10,00.
Deze transponder is niet in gebruik tijdens IDC races.
Klik op deze link voor meer info: CRT tijdwaarneming

CRT racelicentiecursus

CRT organiseert ook de CRT racelicentiecursus voor het behalen van je IDC licentie. Na het goed afsluiten van deze cursus kun je jouw IDC jaar- of daglicentie aanvragen en races gaan rijden in de populaire International Dutch Championship serie.
De CRT racelicentiecursus bestaat uit 5 praktijksessies met daarin meerdere proefstarts plus een simulatie van een IDC race. Iedere praktijksessie wordt gevolgd door een theoriesessie. Er is een schriftelijk examen waarin de betekenis van de vlaggencodes wordt gevraagd.
De racelicentiecursus wordt begeleidt door CRT instrukteurs op en naast de baan.
Er zijn meerdere organisatoren van motorraces welke de CRT racelicentiecursus erkennen voor deelname aan de door hen georganiseerde races.
Klik voor meer info over de IDC races op deze link: IDC races

CRT licentie 2020.jpg

Inschrijvingen

Let op, de inschrijvingen zijn persoonsgebonden. Mocht je op het laatste moment toch zelf niet kunnen maar een vervanger hebben neem dan hierover contact met CRT op. Een deelnemer mag dus zijn praktijksessie niet aan een ander geven en/of doorverkopen zonder dat de organisatie hiervan op de hoogte is gesteld en heeft goedgekeurd. Wordt niet aan deze regel voldaan kan er uitsluiting van deelname volgen zonder restitutie van het inschrijfgeld.
Rijnummers welke 20 min. voor aanvangstijd CRT praktijksessie 1, of van de te rijden eerste SportGridTime-sessie, niet afgehaald zijn vervallen aan CRT zonder restitutie van het inschrijfgeld.
Inschrijfbedragen CRT dagen zijn variabel, klik voor data en inschrijfgeld op deze link: CRT data en inschrijfgeld

Betaling CRT-, CRExperience- en IDC events

Bij inschrijving heeft u 3 opties staan voor de betaling van uw circuitdag.
1. Collection: hier geeft u toestemming voor automatische incasso – het bedrag wordt dan 3 weken voor data van uw ingeschreven event automatisch afgeschreven van uw rekeningnummer.
Zorg er voor dat deze gegevens ingevuld zijn op uw registratieformulier.
2. Ideal: het bedrag dient 3 weken voor data van uw event betaald te zijn. Is dit niet het geval dan wordt uw inschrijving verwijderd en plaatsen wij iemand van de wachtlijst hierop.
3. Anders: U ontvangt een rekening, zorg ervoor dat deze rekening 3 weken voor data van uw event overgemaakt is. Is dit niet het geval dan wordt uw inschrijving verwijderd en plaatsen wij iemand van de wachtlijst hierop.

Verzekering

Het is voor de CRT organisatie niet meer mogelijk om motoren van deelnemers te verzekeren tegen schade.
Het rijden op een circuit gebeurt op eigen risico, je bent niet verzekerd voor schade aan je motor. Advies is om navraag te doen bij je verzekeringsmaatschappij of je wel of niet verzekerd bent.

Inschrijfbedrag CRT circuitdag

Het inschrijfbedrag voor een CRT circuitdag is om 07.30 uur in het mediacentrum en inclusief rijnummer, CRT transponder en CRT deelnamecertificaat op naam voor deelnemers in de minder ervaren groep. 
Inschrijfbedrag minder ervaren en ervaren groep is inclusief begeleiding door CRT gecertificeerde instrukteurs.

Evaluatie duim 2020.jpg