Digiflags en GPS-transponder

De betekenis kennen en het daadwerkelijk toepassen van het gedrag behorende bij de vlaggencodes is een essentieel aspect tijdens het rijden op een circuit. Rijders dienen hun rijgedrag op het circuit direct aan deze vlaggencodes aan te passen. Het TT Circuit Assen hanteert digitale vlagpanelen genaamd "digiflags" en kunnen op 18 posities getoond worden.
Digiflags kunnen ter aanvulling of ter ondersteuning begeleid worden door vlagsignalen van de baancommissarissen. Het signaal dat als eerste getoond wordt gaat voor.

GPS-transponder

Met ingang van het seizoen 2024 werkt het TT Circuit Assen met zwarte GPS-transponders tijdens circuitdagen om bewegingen van alle deelnemende voertuigen te monitoren. Met behulp van GPS-zenders is er zicht op de live positie van alle deelnemers. Zodra een voertuig stilvalt, of is betrokken bij een ongeval, ontvangt Race Control direct info over het startnummer en de positie van de betrokken deelnemer(s) en wordt direct hulpverlening vanuit Race Control aangestuurd.
Vanwege de vele data overdracht dient de zwarte transponder aan het einde van de dag ingeleverd te worden om te worden opgeladen. Circuitofficials halen bij het inrijden van de pitstraat de transponder van de motor. Bij een 2-daags CRT event dient de 2e dag bij de registratie opnieuw de opgeladen zwarte transponder te worden afgehaald.
Mocht de deelnemer het event niet kunnen voortzetten of eerder willen stoppen dient de transponder bij het Technocentrum te worden ingeleverd.
Bij IDC events wordt alleen de rode transponder gebruikt, deze transponder heeft minder data-overdracht en kan meerdere dagen achtereen gebruikt worden.
Klik op deze link voor instructie plaatsing GPS-transponder: Instructie plaatsing GPS-transponder

Verantwoordelijk

De deelnemer is verantwoordelijk voor verlies of diefstal van de aan hem uitgereikte transponder.
Indien de transponder niet binnen 7 dagen geretourneerd wordt ontvangt de deelnemer een factuur over de missende transponder.
De kostprijs voor de zwarte GPS-transponder bedraagt € 430,00 ex. BTW, voor de rode tijdwaarnemingstransponder bedraagt de kostprijs € 390,00 ex. BTW.
Is een deelnemer vergeten de transponder in te leveren dient de transponder binnen 7 dagen na het event op het TT Circuit ingeleverd te worden of aangetekend te worden opgestuurd naar:
TT Circuit Assen
De Haar 9
9405 TE Assen

Vlaggen site 2020.jpg

Klik op de links voor de vlaggencodes en info over de GPS transponders.
Digiflags en GPS transponders TT Circuit Assen 2024
CRT- en IDC-digiflags verkorte versie 2024