Coronavirus 16-03-2020

Onderstaand het bericht van het TT circuit Assen over de genomen maatregel inzake het Coronavirus.

TT circuit Assen 16-03-2020

Helaas houdt het Coronavirus Nederland meer en meer in haar greep. De gevolgen hiervan zijn op alle niveaus merkbaar en grijpen diep in het maatschappelijke leven in. Ook waar het de sport betreft. Als TT Circuit Assen volgen we de richtlijnen van de regering en het RIVM en dat heeft dan ook consequenties voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Op deze wijze proberen wij een bijdrage te leveren aan de verdere beperking van het aantal besmettingen en tegelijkertijd de risico’s voor onze huurders en vrijwilligers te beperken. Daarom zullen er tot en met 6 april geen evenementen worden gehouden op het TT Circuit Assen.
Met de huurders van het circuit wordt in goed overleg alternatieve data voor hun evenementen gezocht elders in het seizoen. We hopen de ontstane situatie, als gevolg van het Coronavirus en binnen de genomen nationale beleidsregels, voor huurders en hun gebruikers op deze wijze zo adequaat mogelijk te beantwoorden.  

Het TT Circuit Assen houdt op haar website ttcircuit.com, een ieder op de hoogte van de actualiteit en de eventuele beschikbaarheid van de accommodatie.
Onze bereikbaarheid blijft ongewijzigd, maar medewerkers werken vanaf maandag zoveel mogelijk vanuit huis.

Click on this link for the German and English version, klicken Sie auf diesen Link für die deutsche und englische Version: Coronavirus 17-03-2020

Bericht CRT- en OW Cup-organisatie

Gezien de richtlijnen vanuit de regering inzake het Coronavirus worden er tot en met maandag 6 april geen evenementen gehouden op het TT circuit Assen. De CRT-dagen op donderdag 2 en vrijdag 3 april en de OW Cuprace op zaterdag 4 april komen te vervallen. Het TT circuit Assen gaat in overleg met de CRT- en OW Cup-organisatie voor alternatieve data.
Voor de CRT-licentiecursus wordt er gekeken naar een datum voor de eerstvolgende OW Cuprace
Gezien de ernstige situatie ga ik er vanuit dat een ieder begrip voor deze maatregel kan opbrengen.

Bericht CRT- und OW Cup Organisation

Angesichts der Richtlinien der Regierung zum Coronavirus werden bis Montag, den 6. April, keine Veranstaltungen auf dem TT Circuit Assen stattfinden. Die CRT-Tage am Donnerstag, 2. und Freitag, 3. April und die OW Cuprace am Samstag, 4. April werden abgesagt. Das TT Circuit Assen überlegt mit dem CRT-und OW Cup-Organisation für alternative Termine.
CRT sucht nach einem alternativen Termin für den CRT-Lizenzkurs vor den ersten OW Cuprace.
Für den CRT-Lizenzierungskurs wird ein Termin für den nächsten OW Cuprace berücksichtigt
Angesichts der ernsten Situation gehe ich davon aus dass jeder diese Maßnahme verstehen kann.

Report CRT- and OW Cup organization

Given the guidelines from the government regarding the Coronavirus no events will be held on the TT circuit Assen up to and including Monday 6 April. The CRT days on Thursday 2 and Friday 3 April and the OW Cuprace on Saturday 4 April will be canceled. The TT circuit Assen will consult with the CRT- and OW Cup organization for alternative data.
For the CRT licensecourse a date is considered for the next OW Cuprace.
Given the serious situation I assume that everyone can understand this measure.