Digiflags TT Circuit Assen 2020

Wij zijn positief en kijken vooruit . . .

Vooruitlopend op ons eerste CRT-event alvast een belangrijke mededeling over het gebruik van digitale vlagposten rondom het TT Circuit Assen met ingang van het seizoen 2020.
In de afgelopen maanden is er hard aan en rondom het TT Circuit Assen gewerkt.
Het complete circuit en pitstraat is voorzien van een hagelnieuwe laag asfalt, de drainage is uitgebreid en rondom het volledige circuit zijn digitale vlagpanelen geplaatst.
Deze “digiflags” gaan primair getoond worden op maar liefst 19 posities langs de baan, de deelnemer kan hierdoor nog beter en nog eerder geïnformeerd worden.

Klik op deze link voor meer info: Vlaggencodes en digiflags

 

Wir sind positiv und blicken voraus . . .

Im Vorgriff auf unsere erste CRT Event eine wichtige Ankündigung zum Einsatz digitaler Flaggenpfosten rund um den TT Circuit Assen ab der Saison 2020.
In den letzten Monaten wurde auf und um den TT Circuit Assen harte Arbeit geleistet.
Die gesamte Rennstrecke und die Boxengasse sind mit einer brandneuen Asphaltschicht versehen, die Entwässerung wurde erweitert und die gesamte Rennstrecke wurde mit digitalen Flaggentafeln versehen.
Diese „Digiflags“ werden in erster Linie an nicht weniger als 19 Positionen entlang der Strecke angezeigt, sodass der Teilnehmer noch besser und früher informiert werden kann.

Klicken Sie auf diesen Link für weitere Informationen:
Flaggen Signale und Digiflags

 

We are positive and looking forward . . .

In anticipation of our first CRT event an important announcement about the use of digital flag panels around the TT Circuit Assen as of the 2020 season.
In recent months hard work has been done on and around the TT Circuit Assen.
The complete circuit and pit lane is provided with a brand new layer of asphalt, the drainage has been expanded and digital flag panels have been placed around the entire circuit.
These “digiflags” will primarily be shown at no fewer than 19 positions along the track, which means that the participant can be informed even better and earlier.

Click on this link for more info: Flag codes and Digiflags