Restitutie

De CRT-, CRExperience- en OW Cuporganisaties hebben in de maanden april en mei 16 van haar events op het TT Circuit Assen moeten schrappen ten gevolge van het Coronavirus.
Alle deelnemers aan CRExperience combitrainingen en OW Cupraces hebben over de maanden april en mei het volledige inschrijfbedrag gerestitueerd gekregen.
Aan de restituties van de CRT deelnemers over de maand mei wordt nog hard aan gewerkt.

Wij hopen voor ons allen dat een ieder in de maand juni weer van start kan gaan echter, in deze periode is niets zeker.

Blijf allen gezond.

 

Rückerstattung

Die CRT-, CRExperience- und OW Cup Organisationen haben im April und Mai 16 ihrer Events auf dem TT Circuit Assen aufgrund des Coronavirus annulieren müssen.
Allen Teilnehmern an CRExperience Kombirainings und OW Cupraces für die Monaten April und Mai wurde der volle Registrierungsbetrag schon erstattet.
Wir arbeiten immer jetzt hart an den Rückerstattungen der CRT-Teilnehmer für den Monat Mai.

Wir hoffen für uns alle, dass jeder im Juni wieder anfangen kann aber, in dieser Zeit ist nichts sicher.

Blleibt allen gesund.

Refund

The CRT-, CRExperience- and OW Cup organizations has to cancel in April and Mai 16 of her events on the Circuit Assen due to the coronavirus.
All participants at CRExperience combitraining and OW Cupraces have been refunded the full registration amount for the months of April and May.
We are still working hard on the refunds of the CRT participants for the month of May.

We hope for all of us that everyone can start again in June however, during this period nothing is certain.

Everyone stay healthy.