Livetiming CRT events 2023

Er zijn in 2023 geen CRT-events meer gepland, wij zien elkaar in 2024 πŸ‘

Im Jahr 2023 sind keine weiteren CRT-Events geplant, wir werden uns 2024 treffen πŸ‘

No more CRT events are planned in 2023, we will meet in 2024 πŸ‘